2.Kademe Antrenör kursu..

2. Kademe Antrenörlük Kursu Açılıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açılacak 2. Kademe Antrenörlük Kursu’nun 14-28 Ekim tarihleri arasında Ankara, Erzurum ve Bursa’da yapılması planlanmaktadır.

2. Kademe Antrenör kursuna katılacak kursiyerlerin dilekçe ile müracaatları kabul edilecektir. Dilekçe ile müracaat eden antrenörlerin dilekçe içeriğinde Besyo ve milli sporcu olduklarına dair bilgi vererek dilekçelerini yazmaları ve buna dair belge istendiğinde gerekirse ibraz etmeleri gerekmektedir. Kursa dilekçe ile müracaatlar, 07 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. 09 Ekim Cuma günü açıklanacak listede ismi olan kursiyerlerin, kurs ücretlerini 13 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

2. Kademe Kurs ücreti Federasyon hesabına yatırılacak tutar 200.00 TL ‘dir. Aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıldıktan sonra dekontun 0 312 311 96 77 numarasına fakslanması, atm den yapılan ödemelerde ise verilen dekontun üstüne ad soyad yazılıp federasyon faksına çekilmesi gerekmektedir. Dekontların asılları kurs başlangıcında kursiyerlerden alınacaktır.

Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi

TR61 0001 2009 2120 0016 0001 36

Spor Eğitim Dairesi hesabına yatırılacak tutar 100.00 TL’dir. Aşağıdaki verilen hesap numarasına Güreş 2. Kademe Kurs ücreti açıklamasıyla yatırılması gerekmektedir. Alınan dekont kursun başlamasıyla birlikte kurs müdürüne evraklarla birlikte teslim edilecektir. Kursa aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar ve kurs ücretini yatıranlar katılacaktır.

Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi

TR85 0001 2120 006 0000 71

Kurs yeri ve kursa katılacakların isim listesi 10 Ekim 2015 tarihinde sitemizden ilan edilecektir.

GÜREŞ  FEDERASYONU 2. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) Başvurunun fazla olması halinde aşağıdaki  şartların yanında sırasıyla; Güreş  branşında Milli Sporcusu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitim ve Spor Eğitimi veren Kurumların ile diğer Üniversite ve Yüksek Okullarında Mezun olmak, en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Görevin yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ile casusluk, zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve teşvik pirimi suçlarından hükümlü bulunmamak,

e)Tahkim Kurulu,  Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor Federasyonlarının ceza veya disiplin kurullunca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

f) 12 /5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Milli Sporcu Belgesi sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

g) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek. (Kulüp ve antrenör onaylı resmi yazı)

h) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf)

2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir diploma  sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

3- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sportif ceza almadıklarına dair yazı (aslı)

4- Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen kurs katılım ücreti dekontu (aslı),Spor Eğitim Dairesince öngörülmüş kurs katılım ücreti dekontu (aslı)

5- Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde Adliyeden alınmış olmalıdır.)

6- Sağlık raporu (Sağlık Kuruluşlarından)

7)1. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak (1. Kademe Antrenörlük Belgesi (Aslı veya tasdikli sureti) Belge tarihinden itibaren 1 yıllık süreyi doldurmuş olmak.

8- Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı)

9- Milli sporcular için Millilik Belgesi (aslı veya Federasyonca onaylı)

10- 2.Kademe Antrenörlük kursuna başvuranlar bir yıl bir üst kademe antrenörün yanında faal olarak çalıştığını beyan edecek resmi yazı.(Klüp GSGM il müdürlüğünden alınacak yazının Mühürlü antetli kağıda yazılmış olması gerekmektedir.)

BELİRTİLEN EVRAKLAR KURS BAŞLANGIÇ GÜNÜNDE KURSİYERİN YANINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLARDIR. HAZIRLANAN EVRAKLARIN  FEDERASYONA GÖNDERİLMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Benzer Haberler

Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Haberi Paylaş

spot_img

Son Haberler

Bülten

Güncel kalmak için abone olun